Thi công nhà thuốc

Thi công nhà thuốc Kim Anh Hải phòng được thực hiện trong thời gian 14 ngày, trong đó có 02 ngày đặt tấm Melamine và 12 ngày sản xuất và lắp đặt.

 

 

Rất cảm ơn chị Kim Anh đã tin tưởng

 

http://thietkehieuthuoc.com/thiet-ke-nha-thuoc.html

http://thietkehieuthuoc.com/thi-cong-nha-thuoc.html

http://thietkehieuthuoc.com/thiet-ke-nha-thuoc-1.html

http://thietkehieuthuoc.com/thi-cong-nha-thuoc-1.html

http://thietkenhathuoc.com/

http://thietkenoithatshop.com/thiet-ke-nha-thuoc-tay-d23.html